AISIN STICK / GEAR SHIFTER  ALLISON STICK / GEAR SHIFTER
   FULLER STICK / GEAR SHIFTER  INTERNATIONAL STICK / GEAR SHIFTER
   ISUZU STICK / GEAR SHIFTER  MERITOR STICK / GEAR SHIFTER
   PETERBILT STICK / GEAR SHIFTER  SPICER STICK / GEAR SHIFTER
   UNIVERSAL STICK / GEAR SHIFTER  VOLVO STICK / GEAR SHIFTER