FULLER AUXILIARY TRANSMISSION  OSHKOSH AUXILIARY TRANSMISSION
   SPICER AUXILIARY TRANSMISSION  WATEROUS AUXILIARY TRANSMISSION